ki-nang-mem

Các quy trình làm phần mềm mà developer cần biết

ki-nang-mem

Học lập trình kể cả đang đi làm trái ngành — Cách quản trị thời gian

ki-nang-mem

Con đường đi đến lập trình của mình

ki-nang-mem

Competitive Programming và lợi ích của việc master thuật toán

ki-nang-mem

Lập trình khuya có tốt không?

ki-nang-mem

Cách xây dựng mối quan hệ với người giỏi, giàu kinh nghiệm

ki-nang-mem

Cách đàm phán với khách hàng ngành BA (Business Analyst)